Logo PCPR

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
Tel. 087 565 92 81, Fax: 087 565 92 84
e-mail: pcpr@powiat.suwalski.pl

SEKRETARIAT
Tel. 087 565 92 80

Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

HOSTEL SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
TEL. 87-568-50-78,
TEL. ALARMOWY 602746394

 

ProgramWsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

 

Powiat Suwalski przystąpił do rządowego programuWsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

Celem programu jest zaopatrzenie osób w systemie pieczy zastępczej w środki ochrony osobistej a dzieci i młodzież w sprzęt komputerowy wraz
z oprogramowaniem do nauki zdalnej. Łączna kwota jaką uzyskuje Powiat Suwalskiego wynosi niemal 300 tys. zł.

Program będzie realizowany w okresie wakacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, tak by od września dzieci mogły rozpocząć naukę odpowiednio wyposażone.

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych