O nas
Kontakt
Zadania PCPR
Statut
Regulamin organizacyjny
Aktualności
Ogloszenia i Przetargi
Projekty
Pomoc dziecku i rodzinie
Poradnictwo specjalistyczne
Rodziny zastępcze
Interwencja kryzysowa
Pomoc w usamodzielnieniu wychowanków
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Pomoc osobom niepełnosprawnym
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Formularze wniosków
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Regulamin Aktywny Samorząd
Przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Przemoc w rodzinie - opis
Pomoc osobom doświadczajacym przemocy w rodzinie
Pomoc osobom stosującym przemoc
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Wykaz miejsc oferujących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Materiały informacyjne
Randka bez przemocy
Kochaj i nie krzywdź
Powstrzymaj przemoc w rodzinie
Informator osoby niepełnosprawnej
Wsparcie specjalistyczne dla rodzin naturalnych i zastępczych
Rodzicielstwo zastępcze
Kampania Białej Wstążki
Razem przeciw przemocy
Poradnik dla osób doswiadczających przemocy w rodzinie "Wyjśćie z Cienia"
Pomoc osobom bezdomnym
Kampania białej wstążki
 
 

Misją
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

jest kształtowanie polityki społecznej
na terenie Powiatu Suwalskiego,
z zaangażowaniem dostępnych zasobów i środków, w celu trwałej poprawy sytuacji osób i środowisk wymagających wsparcia.

   niedziela 29-03-2015 
KORKOCI!G! Wyp3yn na g3ebie
 
Akty prawne
Programy
Lokalne
Krajowe
Ważne miejsca pomocy w Powiecie
Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
Dom Dziecka w Pawłówce
Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
Organizacje pozarządowe
Przydatne linki i adresy
RODZINY ZASTEPCZE
W trosce o bezpieczny dom koalicja
Przemocy nie
    Aktualności

2015-02-16

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 23-28 lutego 2015

W tym roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” odbywać się będzie w dniach od 23 lutego do 28 lutego.

2014-12-15

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w KONKURSIE pt: „Tato, synu,,, porozmawiajmy o mocy bez

W dniu 15.12.2014 obradowała Komisja konkursowa

2014-11-24

Kampania Białej Wstążki

Uroczyste rozpoczęcie V Suwalskiej Kampanii Białej Wstążki, odbędzie się w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach w dniu 24 listopada 2014 roku o godzinie 12:00.
    Ogłoszenia i przetargi

2015-02-12

Wyniki z wyboru oferty na przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych

Wyniki z wyboru oferty na przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych dla uczestników projektu, „KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię!”

2015-02-05

Wyniki z wyboru oferty na uzupełnienie wiedzy szkolnej – indywidualne korepetycje przedmiotowe

Wyniki z wyboru oferty na uzupełnienie wiedzy szkolnej – indywidualne korepetycje przedmiotowe na poziomie gimnazjum i szkoły średniej, dla 9 osób, uczestników projektu „KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię!”
    Realizowane programy

2014-02-18

KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię!

Zapraszamy osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, do wzięcia udziału w w.w. projekcie. Udział jest bezpłatny.

2013-05-31

Przemocy Mówimy NIE !

Projekt „Przemocy mówimy - NIE!” realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach w ramach dotacji uzyskanej przez Powiat Suwalski w konkursie ogłoszonym po raz pierwszy w roku 2011 przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Programie Osłonowym „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Projekt wpisuje się w realizację Priorytetu I Programu Osłonowego „Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie”.
© PCPR 2013
Kontakt | BIP | Aktualności | Ogłoszenia i przetargi | Projekty | Rodzicielstwo zastępcze | Interwencja kryzysowa | Przemoc w rodzinie | Akty prawne | Organizacje pozarządowe | Przydatne linki i adresy