Logo PCPR

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
Tel. 087 565 92 81, Fax: 087 565 92 84
e-mail: pcpr@powiat.suwalski.pl

SEKRETARIAT
Tel. 087 565 92 80

Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

HOSTEL SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
TEL. 87-568-50-78,
TEL. ALARMOWY 602746394

Misją
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Suwałkach


jest kształtowanie polityki społecznej na terenie Powiatu Suwalskiego, z zaangażowaniem dostępnych zasobów i środków, w celu trwałej poprawy sytuacji osób i środowisk wymagających wsparcia.


Pilnie poszukujemy kandydatów do rodzinnej pieczy zastępczej

Kontakt tel. 87-565-92-83 lub 87-565-92-87

Piecza zastępcza - poczytaj >>

Aktualności

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach
Dodano dnia: 2019-09-10

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach
Dodano dnia: 2019-08-27

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach na podstawie art. 11
i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019
poz. 1282)
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

INFORMATOR
Dodano dnia: 2019-07-15

INFORMATOR

zawierający dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Suwalskiego,
a także zakres realizowanych przez nie oddziaływań w szczególności korekcyjno - edukacyjnych

wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.


Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych