Logo PCPR

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
Tel. 087 565 92 81, Fax: 087 565 92 84
e-mail: pcpr@powiat.suwalski.pl

SEKRETARIAT
Tel. 087 565 92 80

Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

HOSTEL SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
TEL. 87-568-50-78,
TEL. ALARMOWY 602746394

Sekretariat 87-565-92-80

Piecza zastępcza 87-565-92-83

PFRON 87-565-92-85

Interwencja kryzysowa 87-565-92-82

Misją
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Suwałkach


jest kształtowanie polityki społecznej na terenie Powiatu Suwalskiego, z zaangażowaniem dostępnych zasobów i środków, w celu trwałej poprawy sytuacji osób i środowisk wymagających wsparcia.


Pilnie poszukujemy kandydatów do rodzinnej pieczy zastępczej

Kontakt tel. 87-565-92-83 lub 87-565-92-87

Piecza zastępcza - poczytaj >>Aktualności

Informator
Dodano dnia: 2021-06-11

INFORMATOR

zawierający dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Suwalskiego,

a także zakres realizowanych przez nie oddziaływań w szczególności korekcyjno - edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.


Zapraszamy do udziału w projekcie "STRATEGOR"
Dodano dnia: 2021-05-18

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w partnerstwie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w projekcie „STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego". Celem głównym projektu jest wzmocnienie procesów monitorowania i ewaluacji polityki na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa


Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych