Logo PCPR

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
Tel. 087 565 92 81, Fax: 087 565 92 84
e-mail: pcpr@powiat.suwalski.pl

Piecza zastępcza 87-565-92-83

PFRON 87-565-92-85

Interwencja kryzysowa 87-565-92-82

SEKRETARIAT
Tel. 087 565 92 80

Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

HOSTEL SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
TEL. 87-568-50-78,
TEL. ALARMOWY 602746394

                                                                                                                                             Suwałki, 10.09.2019r.

 

 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Główny specjalista ds. opiekuńczo-wychowawczych zostanie zatrudniona Pani Mariola Zuchwalska, zamieszkała w Suwałkach.

Uzasadnienie:
Pani Mariola Zuchwalska posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę oraz doświadczenie zawodowe wymagane na stanowisku głównego specjalisty ds. opiekuńczo-wychowawczych.

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej otrzymała akceptację komisji kwalifikacyjnej.


                                                                                                                                      Stanisław Dziemian

                                                                                                                                                Dyrektor

                                                                                                                         Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

                                                                                                                                              w Suwałkach

Pliki do pobrania

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych