Logo PCPR

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
Tel. 087 565 92 81, Fax: 087 565 92 84
e-mail: pcpr@powiat.suwalski.pl

Piecza zastępcza 87-565-92-83

PFRON 87-565-92-85

Interwencja kryzysowa 87-565-92-82

SEKRETARIAT
Tel. 087 565 92 80

Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

HOSTEL SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
TEL. 87-568-50-78,
TEL. ALARMOWY 602746394

                                                                                                                             Suwałki, 02.02.2021r.

 

 

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Główny specjalista ds. organizacji interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostanie zatrudniony Pan Patrycjusz Krzysztof Kalinowski, zamieszkały w Małej Hucie.

Uzasadnienie:
Pan Patrycjusz Krzysztof Kalinowski posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę oraz doświadczenie zawodowe wymagane na stanowisku głównego specjalisty ds. organizacji interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej.

                                                                                                                                                            Dyrektor 
                                                                                                                                           Powiatowego Centrum Pomocy 
                                                                                                                                                  Rodzinie w Suwałkach

                                                                                                                                                     Stanisław Dziemian

                                                                                                                                                        

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych