Logo PCPR

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
Tel. 087 565 92 81, Fax: 087 565 92 84
e-mail: pcpr@powiat.suwalski.pl

Piecza zastępcza 87-565-92-83

PFRON 87-565-92-85

Interwencja kryzysowa 87-565-92-82

SEKRETARIAT
Tel. 087 565 92 80

Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

HOSTEL SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
TEL. 87-568-50-78,
TEL. ALARMOWY 602746394

INFORMATOR

zawierający dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Suwalskiego,
a także zakres realizowanych przez nie oddziaływań w szczególności korekcyjno - edukacyjnych

wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

 Nazwa i dane teleadresowe podmiotu

Godziny otwarcia

Oferta dla osób stosujących przemoc

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

ul. Świerkowa 60,
16-400 Suwałki

pokój nr 7

Tel:   87 565 92 82

email: interwencja@poczta.onet.pl

7.30 - 15.30

/Informacja, możliwość

umówienia się /

 

1.     Konsultacje indywidualne /psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne/ prowadzone
w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

2.     Program korekcyjno-edukacyjny Oduczania Przemocy w Rodzinie realizowany w modelu DULUTH - 39 godzin zajęć:
- spotkania wprowadzające (2 godzinne zajęcia grupowe, 1 godzinne indywidualne) zajęcia grupowe  (8 spotkań x 4,5 godz. lub  12 x 3 godz. )

3.     Program korekcyjno-edukacyjny „Wychowanie bez przemocy”
oparty na Warsztatach Szkoły dla rodziców i wychowawców - 38 godzin zajęć

- 2 spotkania indywidualne i 12 spotkań grupowych 3 godzinnych.

4.     Program korekcyjno-edukacyjny w podejściu TSR
 - spotkania wprowadzające
(2 godzinne zajęcia grupowe, 1 godzinne indywidualne) zajęcia grupowe  (8 spotkań x 4,5 godz. lub  12 x 3 godz. )

5.     Program psychologiczno-terapeutycznyMój Bezpieczny Dom” realizowany w podejściu TSR /wskazany szczególnie dla osób, które uczestniczyły wcześniej w programie korekcyjno-edukacyjnym/

- w wersji indywidualnej - 10 godzin spotkań indywidualnych 

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych