Logo PCPR

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
Tel. 087 565 92 81, Fax: 087 565 92 84
e-mail: pcpr@powiat.suwalski.pl

SEKRETARIAT
Tel. 087 565 92 80

Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

HOSTEL SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
TEL. 87-568-50-78,
TEL. ALARMOWY 602746394

Powiat Suwalski finalizuje już działania w ramach rządowego Projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Nowe komputery wraz z oprogramowaniem trafiają do 91 uczących się dzieci z rodzin zastępczych oraz Domu Dziecka w Pawłówce. Przekazano również kilkadziesiąt drukarek, słuchawek z mikrofonami oraz środki ochrony osobistej w postaci rękawiczek, maseczek i płynu dezynfekującego.

Jest to ważne wsparcie w procesie edukacji dzieci i młodzieży w sytuacji pandemii. Wiele rodzin, pomimo wcześniejszych deklaracji udziału w projekcie i zgłaszanych przez nie potrzeb, nie kryje ogromnego zaskoczenia. Okazuje się, że powszechne było wśród nich niedowierzanie, że tego rodzaju wsparcie rodzin jest w ogóle możliwe. Stąd reakcje nieukrywanej radości.

W ramach projektu Powiat Suwalski przekazał rodzinom pomoc o łącznej wartości niemal 310 tysięcy złotych. 

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych