Logo PCPR

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
Tel. 087 565 92 81, Fax: 087 565 92 84
e-mail: pcpr@powiat.suwalski.pl

Piecza zastępcza 87-565-92-83

PFRON 87-565-92-85

Interwencja kryzysowa 87-565-92-82

SEKRETARIAT
Tel. 087 565 92 80

Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

HOSTEL SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
TEL. 87-568-50-78,
TEL. ALARMOWY 602746394

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY

na spotkanie rozpoczynające projekt
„W TROSCE O BEZPIECZNĄ I SZCZĘŚLIWĄ RODZINĘ” 2019 

TERMIN:                   30  maja 2019 r., CZWARTEK, godz. 12.00 -14.00

MIEJSCE:                  Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60

 

PROGRAM SPOTKANIA :

 

12.00 – 12.15            Powitanie, wprowadzenie – Stanisław Dziemian,  Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach 

12.15 – 12.45            Prezentacja projektu „W trosce o bezpieczną i szczęśliwą rodzinę 2019”
- Anna Bogumiła Kuryło, koordynator projektu

12.45 – 13.15            Dyskusja  

13.15 – 13.45            Poczęstunek  

13.45 – 14.00            Podsumowanie - Dyrektor PCPR, Stanisław Dziemian

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 28.05.2019r.  Załączony druk zgłoszenia  należy przesłać na adres:  zgloszenia@pcpr.suwalski.pl  lub  faxem na numer: 87 565 92 84.  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Zgłoszenie dostępne jest również na stronie pcpr.suwalski.pl w aktualnościach.

Kontakt w sprawie projektu - Anna Bogumiła Kuryło - 87 565 92 82.

Charakterystyka projektu

„W trosce o bezpieczną i szczęśliwą rodzinę”2019

Projekt realizowany jest w ramach  rządowego programu  osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” priorytet I. „Rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy
w rodzinie”.

Czas trwania projektu:

Projekt realizowany jest w okresie maj - grudzień 2019. Zadania projektowe będą kontynuowane
po zakończeniu projektu w mniejszym wymiarze.

OCZEKIWANE cele PROJEKTowe:

1.       Poszerzenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie w Powiecie

2.       Podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy i skutków przemocy

3.       Wzrost kompetencji wychowawczych rodziców i prawidłowych wzorców wychowawczych

4.       Zwiększenie kompetencji osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

PROJEKT OBEJMUJE REALIZACJĘ NASTEPUJĄCYCH DZIAŁAŃ:

DZIAŁANIE 1. ORGANIZACJA SPOTKANIA INFORMACYJNEGO ROZPOCZYNAJĄCEGO DZIAŁANIA PROJEKTOWE i OGŁOSZENIE INSPIRACJI DLA GMIN  .

DZIAŁANIE 2. ORGANIZACJA WARSZTATÓW, POGADANEK I KONSULTACJI DOTYCZĄCYCH RELACJI RODZINNYCH I RODZICIELSKICH

a.       POGADANKI DLA MŁODZIEŻY (1 godzinne)

b.       POGADANKI DLA RODZICÓW (1 godzinne)

c.       PROGRAM ARCHIPELAG SKARBÓW DLA SZKÓŁ (dla młodzieży i rodziców)

d.       WARSZTATY „SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW”; (10 x 2 godz.), cz. I - 2 cykle 

e.       WARSZTATY „SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW”; (10 x 2 godz.), cz. II – 1 cykl

f.         WARSZTATY dla rodziców małych dzieci – „BEZ KLAPSA – JAK Z MIŁOŚCIĄ I SZACUNKIEM WYZNACZAĆ DZIECKU GRANICE”, (6 x 2 godz.), 3 cykle

g.       WARSZTATY „SUPER TATA”, (6 godz.), 1 cykl

h.       WARSZTATY „SUPER MAMA”, (6 godz.), 1 cykl

i.         WARSZTAT DLA MAŁŻEŃSTW – „Jak budować relacje małżeńskie?”, (10 x 2 godz.), 1 cykl

j.         WARSZTAT DLA TEŚCIÓW „SUPER TEŚCIOWA, SUPER TEŚĆ”; 2 cykle

k.       KONSULTACJE INDYWIDUALNE;

DZIAŁANIE 3. KAMPANIA „BIAŁEJ WSTĄŻKI”.

DZIAŁANIE 4: PRZYGOTOWANIE SPECJALISTÓW DO PRACY Z RODZINĄ W ZAKRESIE PROFILAKTYKI

a.       KONFERENCJA PROFILAKTYCZNA dla wychowawców, pracowników służb społecznych, osób pracujących z rodzinami:

b.       SZKOLENIE DLA LIDERÓW MŁODZIEŻOWYCH „FAIR PLAY”’:

c.       SZKOLENIE certyfikujące dla „Szkoła dla rodziców i wychowawców” – cz. I

SZKOLENIE certyfikujące dla „Szkoła dla rodziców i wychowawców” – cz. III

d.       SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w podejściu TSR

e.       GRUPA WSPARCIA - KONSULTACYJNA - dla  specjalistów pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 8 spotkań x 3 godz.

f.         SPOTKANIA NA TERENIE GMIN, dotyczące wdrażania profilaktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy

DZIAŁANIE 5: DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY 

Pliki do pobrania

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych