Logo PCPR

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
Tel. 087 565 92 81, Fax: 087 565 92 84
e-mail: pcpr@powiat.suwalski.pl

Piecza zastępcza 87-565-92-83

PFRON 87-565-92-85

Interwencja kryzysowa 87-565-92-82

SEKRETARIAT
Tel. 087 565 92 80

Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

HOSTEL SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
TEL. 87-568-50-78,
TEL. ALARMOWY 602746394

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

pracowników służb społecznych, osoby pracujące z rodzinami oraz wychowawców

do udziału w KONFERENCJI PROFILAKTYCZNEJ

  „UWALNIANIE POTENCJAŁU RODZINY
- podejście teoretyczne i prezentacja metody”


realizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu 

 „W TROSCE O BEZPIECZNĄ I SZCZĘŚLIWĄ RODZINĘ” 2019

 

TERMIN: 12 września 2019 r.

MIEJSCE: Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60

 

Celem konferencji jest wzbogacenie warsztatu pracy specjalistów pracujących z rodzinami w zakresie profilaktyki, pomoc w dostrzeżeniu potencjału, który tkwi w rodzinach i działań profilaktycznych,
które mogą pomóc w jego uwalnianiu.

 

PROGRAM

9.00                       Rozpoczęcie

9.10 – 10.40        Wykład: Jak uwalniać potencjał rodziny?
Podejście teoretyczne oparte o Siedem dźwigni skutecznej profilaktyki – mgr Paweł Lewicki

10.40 – 11.00     Przerwa kawowa

11.00 – 12.30     Wykład: Profilaktyka poprzez realizację konstruktywnych celów rodziny.
Prezentacja autorskiej metody pracy z rodziną „ROWER” – mgr Paweł Jurczyk

12.30 – 13.00     Przerwa, poczęstunek

13.00 – 14.30      Prezentacja autorskiej metody pracy z rodziną „ROWER”
Jak pracować metodą projektów rodzinnych? – mgr Paweł Jurczyk,  mgr Paweł Lewicki

14.30 - 14.45      Podsumowanie konferencji

 

Prowadzący:   

mgr Paweł Jurczyk – psycholog rodzinny, współautor i koordynator szkoleń wdrażających ustawę o pieczy zastępczej, zleconych przez MRPiPS, we współpracy z prof. Markiem Andrzejewskim i jego zespołem. Superwizor w programie profilaktycznym Archipelag Skarbów®, specjalista ds. jakości w krajowych i międzynarodowych programach edukacyjnych. Jeden z inicjatorów opracowania „Vademecum skutecznej profilaktyki” wydanego przez ORE

mgr Paweł Lewicki – psycholog rodzinny, koordynator wieloletnich projektów profilaktycznych, trener i instruktor trenerów programu profilaktycznego Archipelag Skarbów. Specjalista w dziedzinie profilaktyki młodzieżowej i wspierania zachowań prozdrowotnych wśród młodzieży w oparciu o Model Profilaktyki Zintegrowanej. Twórca warsztatów psychologicznych dla dorosłych i młodzieży.

 

Zgłoszenia na konferencję można dokonać przesyłając formularz zgłoszeniowy na adres: zgloszenia@pcpr.suwalski.pl

lub faksem na                   nr 87 565 92 84                  do dnia 6 września 2019.

 

Formularz dostępny jest również na stronie projektu www.projekt2019.pcpr.suwalski.pl.   Lub w zakładce projekty na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pcpr.suwalski.pl.

 

 

Pliki do pobrania

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych