Logo PCPR

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
Tel. 087 565 92 81, Fax: 087 565 92 84
e-mail: pcpr@powiat.suwalski.pl

Piecza zastępcza 87-565-92-83

PFRON 87-565-92-85

Interwencja kryzysowa 87-565-92-82

SEKRETARIAT
Tel. 087 565 92 80

Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

HOSTEL SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
TEL. 87-568-50-78,
TEL. ALARMOWY 602746394

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Suwalski Uniwersytet Ludowy w partnerstwie z Fundacją Partnerstwo na Rzecz Rozwoju prowadzi nabór do projektu

Rewitalizacja społeczna na terenie Suwalsko – Sejneńskiej Lokalnej Grupy Działania, którego głównym celem jest 

aktywizacja społeczno-zawodowa 20 osób (12K/8M), zamieszkujących na terenie powiatu suwalskiego, gminy wiejskie: Suwałki, Szypliszki, Wiżajny, Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka Tartak,

poprzez zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie, odpowiadające na potrzeby uczestników projektu, skierowane na zdobycie doświadczenia i rozwijanie umiejętności niezbędnych do odnalezienia się na rynku pracy. 

Grupą docelową są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące na terenie realizacji projektu.

Pliki do pobrania

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych