Logo PCPR

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
Tel. 087 565 92 81, Fax: 087 565 92 84
e-mail: pcpr@powiat.suwalski.pl

Piecza zastępcza 87-565-92-83

PFRON 87-565-92-85

Interwencja kryzysowa 87-565-92-82

SEKRETARIAT
Tel. 087 565 92 80

Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

HOSTEL SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
TEL. 87-568-50-78,
TEL. ALARMOWY 602746394

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, iż w związku z aktualną sytuacją epidemiczną na terytorium RP, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu suwalskiego urząd od piątku 16 października pracować będzie w trybie wewnętrznym wyłączającym bezpośrednią obsługę interesantów.

Obsługa będzie możliwa tylko i wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.


Lp.

Stanowisko pracy

Telefon

1.

Dyrektor

87 565 92 81

2.

Główny księgowy

87 565 92 89

3.

ds. finansowo księgowych

87 565 92 89

4.

ds. kadrowych i organizacyjnych

87 565 92 80

5.

ds. opiekuńczo - wychowawczych

87 565 92 83

6.

ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych

87 565 92 85

7.

ds. interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

87 565 92 82

8

Koordynatorzy ds. pieczy zastępczej

87 565 92 85

87 565 92 87

87 565 92 68

9.

Inspektor Ochrony Danych

87 565 92 53


Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych