Logo PCPR

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
Tel. 087 565 92 81, Fax: 087 565 92 84
e-mail: pcpr@powiat.suwalski.pl

SEKRETARIAT
Tel. 087 565 92 80

Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

HOSTEL SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
TEL. 87-568-50-78,
TEL. ALARMOWY 602746394

 • Aktywny Samorząd

  Pilotażowy Program „Aktywny Samorząd”
  finansowany ze środków PFRON

   

  Informujemy, że Powiat Suwalski przystąpił do realizacji w 2019 roku pilotażowego Programu „AKTYWNY SAMORZĄD”. Realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach ul. Świerkowa 60 i Powiatowy Urząd Pracy ul. T. Kościuszki 71.

  Wnioski dostępne są w PCPR pok. nr 4, tel. 87 565 92 83 lub PUP w Suwałkach ul. T. Kościuszki 71 oraz na stronie internetowej www.pcpr.suwalski.pl

   

  Celem głównym programu „Aktywny samorząd” jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.  


  W 2019 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które są:

  a)     zatrudnione,

  b)     w 2018 lub 2019 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

  Więcej
 • Pomoc osobom niepełnosprawnym

  Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.


  Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.


  Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym.


  Rehabilitację zawodową oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach ul. Kościuszki 71a tel. 087-5652650, fax 87-5652689, email: sekretariat@pup.suwalski.pl


  Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych z obszaru Powiatu Suwalskiego jest realizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach ul. Świerkowa 60, telefon 087-5659285 lub 5659280, fax 087-5659284, e-mail: pcpr@powiat.suwalski.pl.


  Pracownikami obsługującymi dział osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach są: Patrycjusz Krzysztof Kalinowski, Kamila Jastak.


  Petenci przyjmowani są w godzinach 8.00 - 15.30 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w pokoju nr 4

  Więcej
Strona z 1

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych