Uwaga - Strona archiwalna

aktualna strona znajduje się pod adresem

https://pcprsuwalski.pl/

Logo PCPR

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
Tel. 087 565 92 81, Fax: 087 565 92 84
e-mail: pcpr@powiat.suwalski.pl

Piecza zastępcza 87-565-92-83

PFRON 87-565-92-85

Interwencja kryzysowa 87-565-92-82

SEKRETARIAT
Tel. 087 565 92 80

Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

HOSTEL SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
TEL. 87-568-50-78,
TEL. ALARMOWY 602746394

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

ul. Świerkowa 60 16-400 Suwałki

Tel.: 87 565 92 81, Fax: 87 565 92 84

NIP: 844-18-76-984 REGON: 790727374

www.pcpr.suwalski.pl, e-mail: pcpr@powiat.suwalski.pl

Dyrektor PCPR

Stanisław Dziemian 

tel. (087) 565 92 81

Sekretariat

tel. 87 565 92 80

Godziny pracy

poniedziałek -piątek, godz.7-30-15.30

Lp.

Stanowisko pracy

Nr pokoju

Imię i nazwisko

Telefon

Email/skype

1.

Dyrektor

6

Stanisław Dziemian

87 565 92 81

pcpr@powiat.suwalski.pl

2.

Główny księgowy

17

Agnieszka Lis

87 565 92 89

agnieszka.lis@powiat.suwalski.pl

3.

ds. finansowo księgowych

17

Ewelina Danilewicz

Ewa Wysocka

87 565 92 89

pcpr.ed@powiat.suwalski.pl

finanse.pcpr@powiat.suwalski.pl

4.

ds. kadrowych i organizacyjnych

5

Kamila Jastak

87 565 92 80

pcpr.sekretariariat@powiat.suwalski.pl

5.

ds. opiekuńczo - wychowawczych

3

Mariola Zuchwalska

Marcin Dawidowski

87 565 92 83

pcpr.rz@powiat.suwalski.pl

pcpr.md@powiat.suwalski.pl

6.

ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych

4

Joanna Poźniak

87 565 92 85

pcpr.jp@powiat.suwalski.pl

7.

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie  i interwencji kryzysowej 

4


7


 12


5

Patrycjusz Krzysztof Kalinowski

Danuta Gwiazdowska

Róża Sałanowska

Wioletta Przeborowska

Elżbieta Krzesicka

Marcin Snarski

87 565 92 85

 

87 565 92 82


 87 565 92 88


87 565 92 80

pcpr.pk@powiat.suwalski.pl

pcpr.dg@powiat.suwalski.pl

Skype: PCPR DG SUWALSKI

pcpr.hostel@powiat.suwalski.pl

pcpr.wp@powiat.suwalski.pl

Skype: PCPR WP SUWALSKI
Skype: interwencja@powiat.suwalski.pl
pcpr.mz@powiat.suwalski.pl

8

Koordynatorzy ds. pieczy zastępczej

4

3

 

18

Marta Maczek

Grażyna Pogorzelska-Herder

Laura Łada 

Hanna Brzęk

87 565 92 85

87 565 92 83

 

87 565 92 87

koordynator.mm@powiat.suwalski.pl

koordynator.pz@powiat.suwalski.pl

koordynator.ll@powiat.suwalski.pl

koordynator.hb@powiat.suwalski.pl

9.

Inspektor Ochrony Danych

132

Ewa Krzyżewska

87 565 92 53

iod@powiat.suwalski.pl


Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych