Logo PCPR

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
Tel. 087 565 92 81, Fax: 087 565 92 84
e-mail: pcpr@powiat.suwalski.pl

SEKRETARIAT
Tel. 087 565 92 80

Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

HOSTEL SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
TEL. 87-568-50-78,
TEL. ALARMOWY 602746394

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

ul. Świerkowa 60 16-400 Suwałki

Tel.: 87 565 92 81, Fax: 87 565 92 84

NIP: 844-18-76-984 REGON: 790727374

www.pcpr.suwalski.pl, e-mail: pcpr@powiat.suwalski.pl

Dyrektor PCPR

Stanisław Dziemian 

tel. (087) 565 92 81

Sekretariat

tel. 87 565 92 80

Godziny pracy

poniedziałek -piątek, godz.7-30-15.30

Lp.

Stanowisko pracy

Nr pokoju

Imię i nazwisko

Telefon

1.

Dyrektor

6

Stanisław Dziemian

2.

ds. kadrowych i organizacyjnych

5

Kamila Jastak

87 565 92 80

3.

ds. finansowo-księgowych

16

Bożena Szachniewicz

87 565 92 89

4.

ds. rozliczeń i sprawozdawczości PCPR

16

Zofia Iwanicka

87 565 92 89

5.

ds. opiekuńczo - wychowawczych

3

Mariola Zuchwalska

87 565 92 83

6.

ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych

4

Patrycjusz Krzysztof Kalinowski

87 565 92 85

7.

ds. interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

7

12

Anna Bogumiła Kuryło

87 565 92 82

8

Koordynatorzy ds. pieczy zastępczej

4

3

18

Marta Maczek

Grażyna Pogorzelska-Herder

Laura Łada 

Hanna Brzęk

87 565 92 85


87 565 92 68

9.

Inspektor Ochrony Danych

132

Ewa Krzyżewska

87 565 92 53
e-mail: iod@powiat.suwalski.pl

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych