Logo PCPR

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
Tel. 087 565 92 81, Fax: 087 565 92 84
e-mail: pcpr@powiat.suwalski.pl

SEKRETARIAT
Tel. 087 565 92 80

Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

HOSTEL SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
TEL. 87-568-50-78,
TEL. ALARMOWY 602746394

FORMY WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH W PCPR W SUWAŁKACH

Cykliczne zajęcia podnoszące kwalifikacje rodzin zastępczych oraz socjalizacyjne dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej.

 

PCPR w Suwałkach od 2012 roku jest organizatorek co rocznych weekendowych spotkań z rodzinami zastępczymi funkcjonującymi w Powiecie Suwalskim oraz przebywającymi w nich dziećmi. Spotkania ta odbywają się w Domu wypoczynkowym „SOWA” – Lipniak położonym w malowniczym miejscy blisko Suwałk. Głównym założeniem organizowanych spotkań jest stworzenie możliwości i atmosfery sprzyjającej zapoznaniu się rodzin zastępczych, wymianie doświadczeń oraz uczestniczenie osób dorosłych w zajęciach tematycznych podnoszących ich kwalifikacje wychowawcze. 

W czasie spotkań umożliwione są indywidualne rozmowy z psychologiem, prawnikiem oraz głównym specjalistą od spraw opiekuńczo – wychowawczych. Natomiast dzieci i młodzież korzystają z zajęć edukacyjno – zabawowych oraz socjalizujących prowadzonych przez specjalistów z zakresu pedagogiki i psychologii. Wszystkie zajęcia, noclegi oraz pełne wyżywienie oferowane są rodzinom zastępczym nieodpłatnie. 

  • Poradnictwo pedagogiczne. 
  • Poradnictwo psychologiczne. 
  • Poradnictwo prawne. 

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych