Uwaga - Strona archiwalna

aktualna strona znajduje się pod adresem

https://pcprsuwalski.pl/

Logo PCPR

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
Tel. 087 565 92 81, Fax: 087 565 92 84
e-mail: pcpr@powiat.suwalski.pl

Piecza zastępcza 87-565-92-83

PFRON 87-565-92-85

Interwencja kryzysowa 87-565-92-82

SEKRETARIAT
Tel. 087 565 92 80

Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

HOSTEL SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
TEL. 87-568-50-78,
TEL. ALARMOWY 602746394

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania do księgowania oraz kadrowo-płacowego wybrane zostały oferty Wykonawcy: 

Część I

Centrum Informatyki ZETO S.A.

ul. Skorupska 9; 15-048 Białystok

 

Część II

Centrum Informatyki ZETO S.A.

ul. Skorupska 9; 15-048 Białystok

 

Część III

Centrum Informatyki ZETO S.A.

ul. Skorupska 9; 15-048 Białystok

 

Wskazanemu wykonawcy zostanie zlecone wykonanie usługi.

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych