Logo PCPR

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
Tel. 087 565 92 81, Fax: 087 565 92 84
e-mail: pcpr@powiat.suwalski.pl

SEKRETARIAT
Tel. 087 565 92 80

Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

HOSTEL SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
TEL. 87-568-50-78,
TEL. ALARMOWY 602746394

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu audiowizualnego i oprogramowania w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii  COVID-19” wybrana została oferta wskazanego Wykonawcy:

Część I i II

ELTECHBIUR Wiesław Grabiński

ul. Ks. Hamerszmitta 9; 16 – 400 Suwałki

 

Wskazanemu wykonawcy zostanie zlecone wykonanie usługi.

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych