Uwaga - Strona archiwalna

aktualna strona znajduje się pod adresem

https://pcprsuwalski.pl/

Logo PCPR

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
Tel. 087 565 92 81, Fax: 087 565 92 84
e-mail: pcpr@powiat.suwalski.pl

Piecza zastępcza 87-565-92-83

PFRON 87-565-92-85

Interwencja kryzysowa 87-565-92-82

SEKRETARIAT
Tel. 087 565 92 80

Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

HOSTEL SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
TEL. 87-568-50-78,
TEL. ALARMOWY 602746394

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, wybrane zostały oferty Wykonawców:

- „Odbudowa relacji małżeńskiej” – Elżbieta Krzesicka;

- „Wychowanie bez przemocy” – Elżbieta Krzesicka;

- DULUTH/(TSR) – Danuta Gwiazdowska i Patrycjusz Kalinowski.

Ze wskazanymi Wykonawcami zostaną zawarte umowy.

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych