Uwaga - Strona archiwalna

aktualna strona znajduje się pod adresem

https://pcprsuwalski.pl/

Logo PCPR

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
Tel. 087 565 92 81, Fax: 087 565 92 84
e-mail: pcpr@powiat.suwalski.pl

Piecza zastępcza 87-565-92-83

PFRON 87-565-92-85

Interwencja kryzysowa 87-565-92-82

SEKRETARIAT
Tel. 087 565 92 80

Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

HOSTEL SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
TEL. 87-568-50-78,
TEL. ALARMOWY 602746394

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków ochrony indywidualnej wybrane zostały oferty wskazanych Wykonawców:

Część I

PERIS Paweł Dańkowski, ul. Lipowa 24; 55 – 040 Ślęza

 Część II

PERIS Paweł Dańkowski, ul. Lipowa 24; 55 – 040 Ślęza

 Część III

SUENO  Sp. z o.o., ul. Jakubowicza 81; 05 – 080 Lipków

 

Ze wskazanymi wykonawcami zostaną zawarte umowy. 

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych