Logo PCPR

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
Tel. 087 565 92 81, Fax: 087 565 92 84
e-mail: pcpr@powiat.suwalski.pl

SEKRETARIAT
Tel. 087 565 92 80

Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

HOSTEL SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
TEL. 87-568-50-78,
TEL. ALARMOWY 602746394

Suwałki, dnia 4 września 2019 roku

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przeprowadzenie warsztatów i szkoleń  w projekcie „W trosce o bezpieczną i szczęśliwą rodzinę”, realizowanym w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.” wybrane zostały oferty Wykonawców, z którymi zostaną zawarte umowy.

Część I

Danuta Gwiazdowska 

Anna Bogumiła Kuryło 

Wioletta Przeborowska 

Marta Zielińska 

Część II

Elżbieta Janina Krzesicka

Wioletta Przeborowska 

Część III

Danuta Gwiazdowska 

Sandra Kuryło 

Marta Zielińska 

Sandra Kuryło 

Część IV

Elżbieta Janina Krzesicka

Jerzy Dąbrowski

Część V

Elżbieta Janina Krzesicka

Jerzy Dąbrowski

Część VI

Elżbieta Janina Krzesicka

Jerzy Dąbrowski

 

Część VII

Marta Zielińska

Sandra Anna Kuryło

Część VIII

Paweł Lewicki

Część IX

Kształciciel Centrum Animacji i Szkoleń Milena Kucharczyk 

Część X

Teresa Żylińska-Firlej

Część XI

Teresa Żylińska – Firlej

Część XII

Centrum PSR Tomasz Świtek

Część XIII

Paweł Lewicki

 

 

Część XIV

Wioletta Przeborowska 

Część XV

Sandra Kuryło 

Anna Bogumiła Kuryło 

Marta Zielińska 

 

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych