Logo PCPR

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
Tel. 087 565 92 81, Fax: 087 565 92 84
e-mail: pcpr@powiat.suwalski.pl

SEKRETARIAT
Tel. 087 565 92 80

Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.30

HOSTEL SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
TEL. 87-568-50-78,
TEL. ALARMOWY 602746394

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, zaprasza do składania ofert
na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją
projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie
epidemii  COVID-19".

Treść zapytania ofertowego, formularz ofertowy oraz inne dokumenty znajdują
się na stronie www.pcpr.suwalski.pl.

Oferty wraz z niezbędnymi dokumentami należy dostarczyć do Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, pokój nr 5, 16 - 400
Suwałki do dnia 05.08.2020 r. osobiście, listownie lub drogą elektroniczną
adres e-mail pcpr@powiat.suwalski.pl  do godz.10.00.

Pliki do pobrania

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych